Projekt "Zkapacitnění kroketového areálu v Telči" podpořil Kraj Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny

Záměr:

Zkapacitnění sportovního areálu ze stávajících 2 travnatých kurtů na 4 fullsize travnaté kurty. Nákup techniky potřebné pro údržbu travnatých kurtů.

Projekt:

Terénní práce nejsou součástí projektu. Tyto práce byly provedeny v rámci celkové úpravy areálu v roce 2017.

Projekt zahrnuje kultivaci připravené plochy pro 4. kurt, její osetí travou, nákup hnojiv a postřiku, zapůjčení potřebné techniky pro kultivaci plochy.

Zkapacitněním areálu dojde k rozšíření hracích travnatých ploch na 4800m2, což vyžaduje nákup velké vřetenové sekačky pro zajištění trvalé údržby všech travnatých kurtů v areálu.

Soupis prací:

- navezení a rozprostření drenážní vrstvy kameniva

- pokládka separační geotextilie

- navezení a rozprostření vrchní vrstvy zeminy a písku

- kultivace a hutnění zeminy

- osetí travou

- hnojení a postřik

- nákup vřetenové sekačky

Fotodokumentace výstavby 3. a 4. kurtu

Kurt č.3 - příprava drenážní vrstvy

Kurt č.3 - rozprostřená drenážní vrstva

Kurt č.3 - hutnění drenážní vrstvy

Kurt č.4 - urovnaná pláň a drenážní rýhy

Kurt č.4 - urovnaná pláň a drenážní rýhy

Kurt č.3 - geotextilie a příprava křemičitého písku

Kurt č.3 -  urovnaná drenážní vrstva

Kurt č.3- rozprostření drenážní vrstvy

Kurt č.3 - geotextilie a křemičitý písek k rozprostření

Kurt č.3 - rozprostření křemičitého písku a úprava okolí

.

Kurt č.3 - rozprostřený křemičitý písek

Kurt č.4 - příprava pracovního nájezdu

Kurt č.4 - skrývka urovnané pláně

Kurt č.4 - páteřní drenážní kanál

Kurt č.4 - příprava na drenážní vrstvu kameniva

I

Kurt č.4 - čištění páteřní drenážní rýhy

Kurt č.4 - příprava drenážní trubky

3-vřetenová sekačka

Sekačka v akci

.

Kurt č.4 - drenážní vrstva kameniva

Kurt č.4 - hutnění drenážní vrtsvy kameniva

Kurt č.4 - navážení křemičitého písku

Kurt č.4 - příprava dělící vrstvy geotextilie

Centrální chodník mezi kurty

Kurt č.4 - rozprostření křemičitého písku

Kurt č.3 - dorovnání křemičitého písku

Kurt č.3 - finální rovina

Kurt č.4 - betonová obruba

Kurt č.4 - betonová obruba

Úpravy okolních ploch

Kurt č.4 - rozprostřený křemičitý písek

Centrální chodník s obrubou

Úpravy okolních ploch