Projekt "Zkapacitnění kroketového areálu v Telči" podpořil Kraj Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny

Záměr:

Zkapacitnění sportovního areálu ze stávajících 2 travnatých kurtů na 4 fullsize travnaté kurty. Nákup techniky potřebné pro údržbu travnatých kurtů.

Projekt:

Terénní práce nejsou součástí projektu. Tyto práce byly provedeny v rámci celkové úpravy areálu v roce 2017.

Projekt zahrnuje kultivaci připravené plochy pro 4. kurt, její osetí travou, nákup hnojiv a postřiku, zapůjčení potřebné techniky pro kultivaci plochy.

Zkapacitněním areálu dojde k rozšíření hracích travnatých ploch na 4800m2, což vyžaduje nákup velké vřetenové sekačky pro zajištění trvalé údržby všech travnatých kurtů v areálu.

Soupis prací:

- navezení a rozprostření drenážní vrstvy kameniva

- pokládka separační geotextilie

- navezení a rozprostření vrchní vrstvy zeminy a písku

- kultivace a hutnění zeminy

- osetí travou

- hnojení a postřik

- nákup vřetenové sekačky