Projekty

Náš klub je neziskovou organizací, jež prostředky pro svou činnost získává z členských příspěvků, pronájmu hracích ploch, sponzorských darů, dotací atp.
Tato část stránek se týká projektů, které by nevznikly bez dotační podpory.
Nejvýznamějšími poskytovateli dotační podpory jsou:
Kraj Vysočina (Fond Vysočiny)
Město Telč
World Croquet Federation
DĚKUJEME!